Vážení současní i budoucí politici

02/12/2017 Vážení současní i budoucí politici

Stále platí úvod článku, který jsem zveřejnil dne 19. 7. 2017 v PL s názvem „Vážení současní i budoucí politici“ a navazuji na něj, protože podle chování mnoha těch, kteří se dostali do parlamentu a voliči jim dali svoji důvěru, svým zvolením zapomínají rychle, co slibovali a ještě než začali pracovat, nakazili se politickou schizofrenií a kalouskovou obstrukční nemocí. Tím ukazují, že bylo jejich cílem v parlamentu být a ne pracovat pro voliče. Zapomněli, co slibovali před volbami, nerespektují vítěze voleb, dělají obstrukce, nechtějí jít do vlády a na druhé straně kritizují vítěze voleb, že chce ustavit vládu menšinovou, aby mohl pracovat a plnit sliby, které voličům dal. A ještě se nazývají demokratickým sdružením a tím deklarují, že ostatní, kteří mají od voličů podstatně více hlasů, jsou nedemokratičtí. To je podobné, jako když se „dáma“ živí prostitucí a říká o sobě, že je sociální pracovnice. Nebo si tento blok myslí, že voliči chtěli, aby ti, které zvolili, nebyli ve vládě a čtyři roky jenom alibisticky říkali, že by to udělali, kdyby mohli?

Proto část výše zmíněného článku opět uvádím. „Vážení politici, žijte normální slušný život, vyzkoušejte si a poznejte v životě několik profesí, i těch u pásu, na stavbě, na poli, ve speciální škole, i ve školách, kterým nutíte nepřirozenou inkluzi. Choďte mezi lidi, bavte se s nimi a naslouchejte jim, abyste průřezově znali jejich názory. Zajděte na pivo i na golf, lyže, kolo, na fotbal, do divadla a do přírody, pobývejte několik dní v problémových zónách, zejména v severních Čechách a na severní Moravě. Zajděte si pro informace také na pracovní úřad a na „sociálku“, stoupněte si do fronty a poslouchejte. Promluvte si tam i s pracovníky u přepážky. Podívejte se do nemocnic, do ordinací lékařů, do poliklinik a zejména tam, kde je nepřetržitý provoz. Porovnejte práci poslance a těchto profesí, jejich pracovní vytížení, prospěšnost a náročnost práce. S pokorou si porovnejte také jejich platy a plat svůj. Seznamte se s historií naší země, važte si toho pozitivního, co lidé v minulosti dokázali a vybudovali, udržte si rodinu, i když jsou problémy, nenapadejte vaše politické protivníky ale věcně a s argumenty s nimi diskutujte.  To co život a názory lidí přináší, mějte jako prioritu vaší činnosti a to, že naše vlast, její bezpečnost, suverenita a prosperita je nade vše. Teprve potom zvažujte, jestli máte morální právo a schopnost být v parlamentu a senátu a pracovat pro naši vlast a pro slušný život občanů. A pokud se vám podařilo, anebo podaří, že vás občané volí, uvědomte si, že jste placeni z jejich daní a že je vaším zaměstnáním a povinností pro ně pracovat“.

Líbí se mi sympatický návrh Pirátů na omezení výhod a financí poslanců. Některé náměty podporuji a další přidávám. Není to populismus, ale reálný návrh v souladu s tím, jaký je nejenom průměrný plat našich pracujících občanů, ale jaký je jejich plat, který u většiny z nich je ve skutečnosti podstatně nižší, než je plat průměrný. Ti, kteří jdou do poslanecké sněmovny pro peníze, dobré podmínky a svoje blaho, budou pochopitelně náměty, které uvádím níže, kritizovat.

Navrhuji, aby poslanci pobírali platy ve výši dvojnásobku průměrné mzdy a s valorizací vázanou na růst průměrné mzdy, náhrady poskytnout pouze prokazatelné, pokud jsou poslanci nemocní, tak mají být na nemocenské, jako ostatní pracující občané. Jedině, kdyby se uznalo to, jak říkají někteří poslanci, že být poslancem není zaměstnání, potom by neměli poslanci dostávat plat ani náhradu.

Nekumulovat funkce, a pokud ano, tak plat pobírat pouze za jednu funkci, kterou si poslanec vybere. Zrušit financování členství ve správních radách, tam z titulu politika čestně pracovat. Platy asistentů poslanců stanovit ve výši průměrné mzdy v ČR, na kterou stejně nedosáhne ani většina pracujících občanů a zakázat výkon této funkce lidmi v příbuzenském, i ve vzdáleně příbuzenském, vztahu. Snížit poslancům pětitisícové paušální náhrady za telefon na polovinu, snížit zbytečný počet místopředsedů, komisí, atd. Kromě předsedů výborů a komisí nehradit funkce jejich místopředsedů.

Zrušit senát, to není dobrý návrh, dává se tím do rukou pražské kavárně argument, že to je nedemokratické. Senát by měl být čestný, složený přímou volbou ze zkušených a zasloužilých občanů, bez odměn, dát senátorům režijní náhradu ve výši průměrné mzdy a financovat pouze jejich prokazatelné výdaje. A uvidíme, jak to po nějakém čase dopadne.

Po dobu vykonávání funkce nesmějí pobírat dotace firmy, jejímiž vlastníky, anebo podílovými a skrytými vlastníky jsou poslanci a senátoři, mohou pobírat pouze dotace nárokové.

Všechno, co se nelíbí pražské kavárně, vehementně odsuzuje také Česká televize. Prosazuje zejména ty strany, které s odřenýma ušima proklouzly do sněmovny a ve sněmovně se jako sirotci se stejným osudem semkly do pro ně účelové, koalice, samochválou se nazvaly demokratické a setrvávají v kalouskově obstrukční nemoci. Je to nemoc touhy po moci, bez respektování názorů občanů a prosazování pouze té svoji jediné pravdy. Voliči však ukázali svoji chytrost a na základě zkušeností s těmito kariéristickými politiky a nadějí, že se konečně začne pracovat pro voliče v souladu s předvolebními sliby, dali svůj hlas jiným stranám.

Je hodně věcí, co naše občany trápí. Pokud budete mít jejich přání a náměty ve svých programech a nebudete o nich pouze mluvit před volbami ale konkrétně je plnit, tak se vám dokonce může i stát, že občané přijdou k příštím volbám a budou vás volit. To, že je malá účast ve volbách, není chyba v občanech, jak to na ně často svádíte. Chyba je ve vás, že se mezi sebou hádáte, co slibujete neplníte, nechcete jít do vlády a převzít odpovědnost, pohrdáte názory občanů odmítáním referenda, něco jiného říkáte v Bruselu a něco jiného říkáte doma občanům. To platí o stranách a mnoha politicích, kteří od listopadu 1989 tvořili vlády, parlament a senát a výsledkem jejich práce je současný pohled a názory občanů na jejich práci. Vy si tím sami odrazujete svoje voliče, občané toho již mají dost a pochopitelně si přejí změnu. Máme schopné a pracovité občany, tak jim v jejich práci nepřekážejte, ale pomáhejte jim.  

Vladislav Krumer, SPO Plzeňský kraj

Proč SPO?

 

  1. Chceme přímou volbu prezidenta, hejtmanů, primátorů a starostů
  2. Chceme přijetí zákona o prokázání původu příjmů a majetku, a aby byl zabaven majetek získaný nelegálním způsobem
  3. Chceme přijetí zákona o obecném referendu, kde by předmětem všelidového hlasování byly zásadní otázky domácí i zahraniční politiky
Poslední novinky