Krumer (SPO): Rada Evropy přijala dokument o důkazech přínosnosti migrace pro země EU

04/07/2017 Krumer (SPO): Rada Evropy přijala dokument o důkazech přínosnosti migrace pro země EU


4. 7. 2017 www.parlamentnilisty.cz

Další autodestrukce EU. Výzva Itálie k otevření evropských přístavů pro migranty. Ti, kteří vládnou EU, jsou spolu s USA svojí politikou osobně odpovědní za migraci, teroristické útoky, za stovky mrtvých a znásilněných.

Je to další autodestrukce EU, když konstatuje, že migrace je příležitost pro další rozvoj evropského kontinentu. Nelegální migranti jsou pro Evropskou komisi téměř jako legální. Prý v důsledku klimatických změn jich v Evropě přibude. Dokument předložil a obhajoval Ital Rigoni. Podle něj je běžný omyl v tom, že migranti představují pro místní hrozbu. Prý to tak není a migranti přispívají k ekonomickému růstu a k vytváření národního bohatství. Tato resoluce se prý vztahuje i na migranty legální a stírá rozdíl mezi nelegálními a legálními migranty.

Nejdříve tvrdili, že se jedná o migranty ze zemí, kde je válka a že jim z humanitárních důvodů musíme pomáhat. A teď tímto dokumentem otevřeně říkají, že je to jinak, že v podstatě jde o stěhování ekonomických migrantů a tím o likvidaci evropských národních států, jejich kultury a způsobu života. Tomu nasvědčuje i to, že Itálie rovněž vyzvala evropské země, aby otevřely své přístavy migrantům. To je už vrchol arogance nechat hranice EU zcela otevřené pro migranty a úmyslná činnost zničit Evropu lidmi, kteří jsou za tento záměr dobře placeni. Postupně Evropa ustupuje svým tradicím a to je cíl migrantů z islámských zemí. Příkladem je i ta skutečnost, že se od roku 2018 se nebude konat hudební festival Bråvalla v Norrkopingu, který byl ve Švédsku tradiční a největší. Důvodem je, jak uvedla BBC, vysoký počet obtěžovaných žen. Policie přijala 11 zpráv o sexuálním napadení včetně znásilnění. Obdobné problémy byly na tomto festivalu již v minulém roce. Spíše než k vytváření národního bohatství, jak se uvádí v dokumentu, migranti přispívají k bohatství převaděčů a „neziskovek“, které se toho zúčastňují.

Nevím proč, když slušný občan zemí EU cestuje po světě a to i do muslimských zemí, musí mít biometrický pas, když nastupuje do letadla, tak projde bezpečnostními rámy, jejich zavazadla projdou roentgenem. Migrantům, včetně teroristům stačí, že si sednou do lodičky, vyjedou do mezinárodních vod a tam je hned neziskovky, Frontex, pobřežní stráže a další převaděči přivítají a převezou je bez dokladů do Evropy. Zde řeknou „já jsem ze Sýrie“ a dostanou doklady a sociální dávky. Při tom je řešení tak jednoduché, kdyby byla v Bruselu vůle to řešit. Stačilo by uzavřít a hlídat hranice Schengenského prostoru a přijmout pouze důkladně prověřené migranty, kterým skutečně hrozí pronásledování a těm dočasně pomoci. Pomáhat zemím v místě, kde jsou konflikty, včetně řešení příčin a ne až následků. Armád zemí EU, které by to zajistily, je dostatek. Jenom by musely dělat to, pro co jsou určeny, bránit občany a území svých zemí. To by nesměly pod hlavičkou NATO být ve službách USA, kde mají „hodně práce“ s podporou jejich národních zájmů a nesmyslným obkličováním hranic Ruska.

Resoluce dále nabádá členské státy k tomu, aby sbíraly, analyzovaly a monitorovaly informace, které se týkají jejich aktuálních nároků na pracovní sílu a vytvořily progresivní strategii v oblasti migrace, která by reflektovala potřeby v jednotlivých sektorech jejich ekonomiky. Na tom je nejvíce zhoubné a podlé to, že tato filozofie pokračuje v koloniální politice, kdy se dále ignorují potřeby jejich obyvatel v místě a zájem států, odkud migranti přicházejí.

Evropské státy si podle uvedené rezoluce vyberou ty, kteří jsou mladí, možná i schopni pracovat, ale spíše se těší na sociální dávky v EU. Ti mají přínos pro vlastníky fabrik v evropských státech, protože jsou ochotní pracovat za vyděračsky nízkou mzdu. Tímto jsou okrádány chudé africké země o ty lidi, kteří by mohli chránit svoji vlast v řádné armádě. Bezohledně zanechají v domovských státech děti, staré a chudé, kteří nemají sílu a peníze na převaděče a nechají je tam. Jak se má v těchto zemích ukončit válečný stav a zlepšit ekonomická situace? Jak tedy chtějí pomáhat v místě, kde jsou problémy a bída? To tam chtějí přestěhovat stávající evropské obyvatele, aby to za ně napravovali? Anebo by měli do Evropy přijít všichni z Afriky a ze zemí tak zvaného třetího světa, které USA spolu s evropskými kolonizátory rozvrátily? Úmyslně anebo z hloupé nevědomosti neznají tito politici fakt, že nastává doba digitální revoluce, robotizace a že v nedaleké budoucnosti bude menší potřeba málo kvalifikované pracovní síly u nás? Pokud odejdou z těchto chudých zemí také doktoři, zdravotní sestry a odborníci z různých oborů, které Evropské státy potřebují, tak kdo bude v těchto afrických státech a dalších zemí „třetího světa“ léčit a starat se o jejich rozvoj? Je to zhoubná a bezohledná filozofie pro obě strany. Řešením a prospěšné bylo, aby si ti „investoři“ sebrali od nás svoje montovny, sklady i zahraniční pracovníky, přestěhovali je do těchto zemí, kde jak tvrdí je nezaměstnanost a levná pracovní síla a tam, v jejich zemi je zaměstnali. Jistě by jim za to byly tyto země vděčny a nám by to pomohlo v uvolnění našich pracovních sil pro zavádění efektivní výroby s vysokou přidanou hodnotou a pro potravinovou soběstačnost. Naši lidé jsou šikovní a pracovití, dostali by lepší platy a mohli by také uživit i větší rodiny, čímž by se zvedla porodnost a odpadl by zástupný důvod migrace.

Ti, kteří vládnou EU, jsou svojí politikou osobně odpovědni za teroristické útoky, za stovky mrtvých a znásilněných. Co s tím dělá Evropský soudní dvůr? Ten asi soudí jenom ty, kteří mají jiný názor, než jsou „národní zájmy USA“ a zájmy deseti procent obyvatel světa, kteří vlastní většinu světového bohatství a jejich jimi placených kamarádů, kteří jim pomáhají rozvracet a podmaňovat si „neposlušné“ země.

Autoři a podporovatelé tohoto dokumentu by jej měli při osobním setkání představit a vysvětlit těm, kterým teroristé zavraždili anebo zmrzačili jejich děti a blízké, které migranti znásilnili anebo jim znepříjemňují život svým arogantním chováním.

Vladislav Krummer,  SPO Plzeňský kraj

Proč SPO?

 

  1. Chceme přímou volbu prezidenta, hejtmanů, primátorů a starostů
  2. Chceme přijetí zákona o prokázání původu příjmů a majetku, a aby byl zabaven majetek získaný nelegálním způsobem
  3. Chceme přijetí zákona o obecném referendu, kde by předmětem všelidového hlasování byly zásadní otázky domácí i zahraniční politiky
Poslední novinky