Krumer (SPO): Nekompetentní a pro občany nebezpečné nápady

19/06/2017 Krumer (SPO): Nekompetentní a pro občany nebezpečné nápady

18. 6. 2017 www.parlamentnilisty.cz

Dvourychlostní Evropa a dvourychlostní naše zdravotnictví jsou nápady nekompetentních anebo „zainteresovaných“. Parazitování na povinných platbách a na daních občanů musí skončit. Stát má finanční rezervy.

Dvourychlostní Evropa a nyní i naše zdravotnictví? Lidem v Evropě (a nejenom v Evropě) postupně dochází trpělivost s tím, co na ně politici zkoušejí, aby z toho měli pro sebe prospěch. To ukazuje na jejich neschopnost, úmysl i nechuť navrhnout řešení, které je pro občany přínosem. Již jsem napsal v jiném článku, že pokud jsou dvě rychlosti, tak by měla být i zpátečka. Výhrůžné vyjadřování k naší zemi nedemokratickou EU a její Evropskou komisí zosobněné Junckersem a Merkelovou je nepřijatelné. Tím, že se EU nepoučila z brexitu a pokračuje ve svojí činnosti jako slon v porcelánu nyní dvourychlostní Evropou je jasné, že pokud v tom budou politici pokračovat, je nutné zařadit zpátečku také u našeho členství v EU. I zde by bylo vhodné referendum, aby o této otázce rozhodli občané.

Zvlášť aktuální nebezpečí je pro zdravotnictví. Návrhy na jeho dvourychlostní uspořádání chápu. Je to přání nadnárodních monopolů, finančníků a finančních institucí, aby se zmocnili dalšího, pro ně lukrativního byznysu, který chtějí získat a podnikat z našich daní a příspěvků. Přípravu na to signalizuje již nový zákon o nemocnicích, zcela jasné je to u smlouvy TTIP mezi EU a USA, která zatím přijata nebyla, ale obdobná smlouva byla přijata s Kanadou, kde je možno se oklikou k tomuto byznysu dostat i firmám z USA. Stačí si zaregistrovat svoji zájmovou firmu v Kanadě. Že to podporují i někteří naši politici, také má svoje důvody. Být ve správních radách vedle svého platu a soukromého byznysu, přináší jejím členům další statisíce ročně. Také při „transparentním“ rozhodování něco přistane i těm, kteří rozhodují. Je dobré a potřebné podnikat, ale za svoje peníze a poctivě. Tyto zdroje potom chybějí ve zdravotnictví, v důchodovém systému a v dalších pro stát nezbytných činnostech, fungujících z našich daní anebo z povinných plateb.

Zdravotnictví v kulturní a solidární zemi musí být jednorychlostní. Měla by u nás být pouze jedna zdravotní pojišťovna a to VZP. Zatím je to otloukánek, který má nejvíce pacientů a zajišťuje všechno, co ostatní pojišťovny odmítají. Něco jiného je mít pojištěnce starších ročníků a důchodce a něco jiného je mít mladé, zdravé a solventní pojištěnce, o které je v pojišťovnách největší zájem, protože platí a pojistné čerpají málo. Tím se solidarita zdravých s nemocnými, mladých se starými a tím i vyrovnané podmínky pro pojišťovny likviduje. Je sympatické od VZP, že dvourychlostní pojištění odmítá. Tím jenom potvrzuje svůj kredit. Pokud jde do veřejného zdravotního pojištění 276 miliard ročně, tak stávající zdravotní pojišťovny utrácejí při stanovených 3,5 procentech na jejich provoz a další režii z tohoto objemu, který je k dispozici sedmi dosud fungujícím zdravotním pojišťovnám 9,66 miliardy. To, že je pojišťoven 7, (a další subjekty vlastní licenci ale zatím je neprovozují) rozhodli politici bez toho, aby se zeptali občanů, plátců pojištění. Opět se ukazuje, jak je důležité k takto zásadním otázkám uspořádat referendum.

Kdyby se o všechny pojištěnce starala pouze VZP - Všeobecná zdravotní pojišťovna a její spádová síť v místech a ostatní pojišťovny by se zrušily, tak by na její provoz a režijní výdaje stačilo včetně místních poboček, 1,5% z celkové částky, která je k dispozici, to je 4,14 miliardy korun. Tak by se ročně ušetřilo 5,52 miliardy. Ty by se mohly použít na zvýšení platů lékařů, sester a dalšího zdravotnického a podpůrného personálu, případně na zvyšování kvality zdravotnické péče. Další úspory by přineslo funkční počítačové propojení u všech nemocnic, poliklinik a lékařů. Zdroje ušetří rovněž zavedení centrálního a transparentního nákupu potřebných přístrojů a vybavení (nestalo by se tak, že pro jedno zdravotnické zařízení stojí např. mamograf devět milionů a jiné zdravotnické zařízení zaplatí za stejný mamograf milionů dvanáct). Rezervy jsou v důsledném a transparentním dozoru nad tvorbou cen, nákupech od farmaceutických firem a v zákazu a důsledné kontrole spekulativního přeprodávání léků jiným subjektům se ziskem pro tyto spekulanty. Nákupy většiny léků by měly být také centrální, včetně eliminace tlaků farmaceutických firem na předepisování určitých druhů léků. Úspora je podmíněna i tím, že všechny nákupy budou transparentní, výstupy budou zveřejňovány a přístupny na internetu pro veřejnost.

To uvádím pouze některá opatření přinášející úspory, kterými by bylo možno vytvořit zdroje pro další potřebné výdaje. Stejně tak by se našly úspory v energetice, vodárenství, plynárenství, v provozování kanalizace i v dalších oblastech, které jsou nezbytné alespoň pro důstojné bydlení a život občanů. V jejich vlastnictví by měly mít rozhodující podíl anebo je vlastnit stát, města a obce, aby bylo možno držet jejich ceny pro občany na přijatelné výši. Vedle toho je potřeba podpořit, zjednodušit a odbyrokratizovat podnikání občanů. To, že předseda senátu Štěch navrhuje osobám samostatně výdělečně činným zvýšit odvody a daně s odůvodněním, že tím by přestaly podnikat a staly se pracovní silou, která také chybí soukromým zahraničním montovnám, je nehorázné a je to důvod na jeho odvolání. Je škoda, že namísto toho nemluví o tom, že jeden nezaměstnaný stojí stát 200 000 ročně, nezaměstnaných je cca 400 000, to jsou výdaje celkem 80 miliard ročně. Pokud by se odečetli ti, co skutečně pracovat můžou, chtějí pracovat a práci hledají, tak by se ten zbytek nezaměstnaných co je na dávkách, mohl nabídnout firmám i s určitým pro firmy zajímavým bonusem slevy na daních, pokud je zaměstnají.

Zrušením naší účasti v dotačních titulech EU a to, že ČR nebude do tohoto fondu platit, se srovnají podmínky pro podnikání a zdroje nebudou vkládány do zbytečností podle příkazu EU. Ušetří se tím finance pro skutečně potřebné investice a další výdaje pro zlepšení života ve městech a obcích. Vím, že je to obtížné prosadit, protože na výše uvedených činnostech se přiživují mnozí politici a lobbisté, funguje v nich korupce a černá ekonomika, jak ukazují současně probíhající kauzy. Zde by se také uplatnilo referendum, zda v této hře pokračovat.

Pokud nebudou občané laxní, uvědomí si svoji možnost stav změnit, tak se dostaví k podzimním parlamentním volbám. V nich vyjádří svůj názor ověřený z různých zdrojů, kterých je dostatek a vyberou si strany, které mají prospěšné změny ve svém programu. Nenechají se ovlivnit mainstreamovými médii přibližujícími se k dikci bulváru, která převážně vnucují ten jeden správný názor a například neustále útočí i na našeho prezidenta Miloše Zemana.  Hledají mnohdy urážlivé zástupné problémy ve formě, protože na obsah jeho stanovisek, který je jasný a ve prospěch našich občanů buď nemají protiargumenty, anebo mají pokyny pana prezidenta nepodporovat. To, že by Miloš Zeman měl být zvolen i na další období, ukazují jeho vysoké preference i zájem občanů o petici k jeho zvolení, včetně již získaných desetitisíců podpisů na petičních arších. Každý, kdo chce prezidenta Zemana podpořit, se může k podpisům přidat. Kde je možnost zjistit místa vystavení petičních archů, případně si je vytisknout, je uvedeno na webu:  www.stranaprav.cz

PaedDr. Vladislav Krumer, SPO Plzeňský kraj

 

Proč SPO?

 

  1. Chceme přímou volbu prezidenta, hejtmanů, primátorů a starostů
  2. Chceme přijetí zákona o prokázání původu příjmů a majetku, a aby byl zabaven majetek získaný nelegálním způsobem
  3. Chceme přijetí zákona o obecném referendu, kde by předmětem všelidového hlasování byly zásadní otázky domácí i zahraniční politiky
Poslední novinky