Krumer (SPO): Co se děje s penězi na tělovýchovu a sport?

22/06/2017 Krumer (SPO): Co se děje s penězi na tělovýchovu a sport?

21. 6. 2017 www.parlamentnilisty.cz

Likvidují se tradice tělovýchovy a sportu, dobrovolná práce pro tuto oblast. Politici se zmocňují rozhodování, kam finance potečou. Pletichy s financováním sportu na MŠMT. Návrh na organizaci tělovýchovy, dělbu pravomocí a odpovědnosti.

Šlapeme po historii, po tom, co nás proslavilo ve světě, pohrdáme odkazem J. A. Komenského, Miroslava Tyrše a tradicemi SOKOLA, výsledky našich úspěšných sportů – na příklad hokeje, tenisu, lyžování, gymnastiky, horolezectví, boxu, juda, atletiky a sportovců -  Rašky, Čáslavské, Bosákové, Zátopka, Zátopkové, Masopusta, Sukové, horolezce Kuchaře, Nedvěda, Jágra a mnoha dalších, kteří šířili a šíří povědomí o naší zemi ve světě. Paní Valachová není odbornice na školství, sport a tělovýchovu, proto její kroky v řízení vyvolaly kritiku a rozpaky a to nejen u pedagogické veřejnosti. Silná kritika Valachové zní také ze spotu a tělovýchovy, z České unie sportu a od těch, kteří značnou část života věnovali jejímu rozvoji, rozvoji nejenom vrcholového sportu a státní reprezentace, ale především od těch, kteří dobrovolně pracují v základních organizacích tělovýchovy, v oddílech, odborech a klubech. Na druhé straně jí fandí ti, kteří dostali dotaci. Její častá konstatování já to udělám, já to zakážu, já jsem to dokázala, já jsem sehnala peníze, spělo k tomu, že „ já jsem je utratila také za zbytečnosti“. Její „hrdinná“ rezignace není pouze důvodem, že selhala její náměstkyně. To byl jenom katalyzátor nekompetentnosti, bezsystémovosti také ve financování tělesné výchovy a sportu a dlouhodobým klientelizmem při přidělování „dotací“ na tělesnou výchovu a sport. To je na MŠMT trend dlouhodobý, paní ministryně v něm jenom pokračovala. Ve financování sportu chybí systém, který se nahrazuje neefektivními a protekcionářskými dotacemi.

U nás vždy byla tradice dobrovolné tělesné výchovy a sportu. Je snaha nejenom MŠMT pokračovat v likvidaci této tradice i tím, že se neposkytnou finance České unii sportu (ČUS). Tendence nahradit financování sportu prostřednictvím MŠMT a Českého olympijského výboru to jenom potvrzuje. To je pokračování úmyslné likvidace této tradice. Vrcholový sport, který zastřešuje Český olympijský výbor (ČOV), je dnes spíše zábava pro diváky, marketing firem a státu. Je to také hazard se zdravím sportovců. ČOV se má starat o státní sportovní reprezentaci a vrcholový sport a více má být financován diváky, televizemi a sponzory, zejména výrobci sportovního vybavení, kteří mají z vrcholového sportu největší finanční zisky. U Olympijského výboru bude vždy tendence financovat především vrcholový sport a sportovní reprezentaci a u sportu rekreačního, pořádání akcí. Vrcholový sport se však týká menšiny sportovců, kteří spotřebují většinu finančních zdrojů. Vrcholový sport má jiné parametry a jiné funkcionáře a dobře placené trenéry. Rekreační sport a sport pro zdraví, zajišťování činnosti svazů, tělovýchovných klubů a všech základních článků patří do péče České unie sportu a po zlikvidování příjmů pro tělovýchovu a sport ze SAZKY, aniž by tomu vláda pomohla zabránit a spíše tomu přihlížela, má být financován především ze státního rozpočtu. Zde jde především o sport a sportovní aktivity dětí a mládeže ale dospělí, kteří sportují, si musejí přispívat sami z vlastních zdrojů. Provoz, výstavbu a údržbu sportovních zařízení by měl financovat stát a soukromý majitelé těchto zařízení. K tomu musí ale být vytvořen systém ve spolupráci sportovních organizací, vlády, krajů, měst a obcí, na základě skutečných potřeb míst a regionů, včetně pasportu tělovýchovných zařízení.

Česká unie sportu nedostala z MŠMT dotace na činnost, ruší se kempy pro děti a mládež, peníze nedostala na činnost a výplaty okresní sdružení a řada z nich se připravuje na zrušení. V okresních sdruženích jsou zpravidla dva zaměstnanci, kteří dělají servis pro základní články tělesné výchovy a sportu a komunikují s místními a regionálními orgány v otázkách rozvoje tělesné výchovy a sportu v regionu. To, že se zastavilo financování, je sabotáž a hazard s aktivitou občanů a s fyzickou zdatností dětí a mládeže. Je to zasetí nedůvěry i u dětí a mládeže, že naše současná politická reprezentace je schopna řídit stát. Vše to začalo nuceným prodejem SAZKY a tím i likvidací zdrojů pro tělovýchovu a sport a nastoupilo rozhodování úředníků na MŠMT, kteří peníze rozdělují, přestože někteří ani v tělovýchovné organizaci nepracovali. Tento hazard s aktivitou občanů hraničí se zneužitím pravomocí odpovědných politiků a úředníků, to vše se souhlasem anebo přihlížením naší vlády. Peníze se vyhazují na nové úřady, na nové úředníky v těch stávajících, také na migranty, na zbrojení pro zájmy mocností a vysílání našich vojáků do misí, které vyhovují „potřebám“ USA, na neziskovky včetně těch, které na školách vymývají dětem hlavy v rozporu s názory a přáním jejich rodičů. Naši politici vládních stran mají obrácené priority. Napřed by měli mít na mysli a starat se o občany a jejich potřeby a potom o EU, NATO, migranty, sudetské Němce, o sebe a zvyšování svých platů, hádání se v parlamentu a senátu mezi sebou za peníze občanů, zájmů o působení za značnou úplatu v různých správních radách, vymýšlení slibů ve volebních kampaních a potom jejich neplnění,…

Po selhání náměstkyně ministryně a je otázkou, zda také předsedy fotbalu, si vzala ministryně jako rukojmí desetitisíce obětavých cvičitelů, rozhodčích, trenérů a funkcionářů z klubů a dalších základních článků tělesné výchovy a sportu a dala pokyn k zastavení dotací. To vyvolalo nejenom zmatek a nedůvěru ale otrávilo řadu funkcionářů a dobrovolných trenérů a cvičitelů. Je to hazard, na který doplatí naše děti menší a dražší příležitostí pro svůj aktivní pohyb a sport. Přitom v řadě obcí je sportovní klub, a jeho činnost zajišťují dobrovolníci, jediný subjekt, který se ve spolupráci s dobrovolnými hasiči a obecním úřadem stará o volný čas dětí, o jejich zdatnost a výchovu. Probouzí a organizují na venkově sport, společenský život, kulturu a občanskou aktivitu.

 A zase se používá kolektivní vina k potrestání všech sportovců. Důvodem je, že pan Pelta, předseda fotbalového svazu, loboval za sport na ministerstvu školství. Kdyby neloboval, tak by peníze „vylobovali“ jiní. Pan Pelta ale peníze na sport neměl, to má ve svojí kapitole ministerstvo školství. A to dělalo s dotacemi pletichy. Správné by proto bylo odebrat peníze a pracovní místa pro sport ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy, které je viníkem vzniklé situace a prokázalo tím svoji nekompetentnost. Z těchto peněz a pracovních míst vytvořit Státní výbor pro tělesnou výchovu a sport se dvěma samostatnými úseky. V jeho čele by byl vysoký státní úředník, odborník na sport a tělovýchovu. Tím by se eliminoval politický vliv na rozhodování. Každý úsek by měl neplacenou správní radu, která by měla paritní zastoupení organizací tělovýchovy, tj. České unie sportu, sportovních svazů, sportovních klubů a spolků a Olympijského výboru, vlády a krajů. Byly by dvě samostatné správní rady. Jedna by pečovala o vrcholový sport a státní sportovní reprezentaci s gescí OV, včetně financování a druhá by zajišťovala rekreační „sport pro všechny“ a sport výkonnostní s gescí České unie sportu, včetně jeho financování. Tyto orgány by systémově, ne dotačním způsobem, a transparentně, rozdělovaly finance a pomáhaly rozvoji tělesné výchovy, sportu a turistiky především ve smyslu tradic zejména dobrovolné práce trenérů, cvičitelů a dalších funkcionářů, což je ve světě unikátní.

Velkou chybou také je, že v podstatě byla zrušena tělesná výchova na vysokých školách, která se nyní stala dobrovolnou. Studenti mají určitý počet kreditů, které dají buď na tělesnou výchovu a sport, anebo na jiné nabízené činnosti na škole. Tělesnou výchovu si tak vybírají především ti, kteří ji již provozovali. Snižuje se tím fyzická zdatnost populace a absentují zde také další přínosy tělesné výchovy a sportu pro zdravý a aktivní život. Zrušily se povinné lyžařské kurzy, vodácké, plavecké a turistické kurzy a další sportovní aktivity na školách všech stupňů. A pokud se pořádají, tak s dobrovolnou účastí a za peníze, které značná část rodin není schopna pro svoje děti zaplatit. Spolu s tím, že není povinná základní vojenská služba, snížila se pohybová aktivita a tím i tělesná zdatnost. Děti a mládež sedí značnou část dne u počítačů, mobilů a konzumují hamburgery, smažené brambůrky, hranolky a zapíjejí to kolou. Potom je smutný pohled na nadváhou mučené děti a mládež. Svoje by také mohli vyprávět o zdravotním stavu a fyzické zdatnosti mladé generace i lékaři, policie a armáda při náborových testech.

Podnikatelská lobby stále hledá místa pro svoje zisky s tichou podporou anebo s přihlížením politických stran a politiků. S trpělivostí si připravovali půdu pro získání SAZKY. Tím vytvořili situaci, že zmizely peníze české tělovýchovy a sportu, kterými byly značnou měrou financovány základní články tělovýchovy, kluby, oddíly a svazy. Za nízkou cenu tím získala tato parta pravidelné lukrativní příjmy s rychlou návratností investic. A už se pokukuje po dalším zajímavém majetku české tělovýchovy. Developeři si vyhlídli pražský Strahov a jeho pozemky, které jsou v majetku tělovýchovy a mají miliardové hodnoty. Svádí se zákulisní boj o jejich rozprodej, anebo půjde opět o stejnou režii jako u SAZKY? Možná i proto začalo Ministerstvo školství dusit tělovýchovu pozdržováním finančních dotací, aby urychlilo další rozprodávání majetku tělovýchovy, včetně pozemků na Strahově a likvidaci České unie sportu.

Správná cesta by byla vedle spolupráce, bez které se ani jeden subjekt neobejde, rozdělení pravomocí, jak jsem uvedl, u těchto dvou organizací, t. j. mezi vrcholovým sportem a státní sportovní reprezentací v gesci OV a mezi sportem rekreačním, masovým a výkonnostním, v gesci ČUS. I zde se ukazuje střet zájmů OV (Kejval) a ČUS (Jansta). Zrušením jednoho z nich by se vždy diskriminoval ten druhý.

Veřejnost by to měla nejenom odsoudit, ale bedlivě vše sledovat a zamezit tomuto dalšímu rozebírání majetku volbou stran, které se těchto pletich neúčastní a ve svých programech rozvoj rekreační tělesné výchovy a sportu, zejména dětí a mládeže, včetně demokratického rozhodování referendem podporují. Členů tělovýchovy, ČUS, rodičů dětí a mládeže – voličů, kteří byli tímto postiženi, jsou statisíce. Těm politickým stranám a politikům, kteří to zavinili, by to měli dát znát ve volbách. Chce to jenom, aby vedení ČUS aktivizovalo členy základních článků tělesné výchovy a sportu (členů je milion sto dvacet pět tisíc a z nich není málo voličů) tímto směrem.

PaedDr. Vladislav Krumer, SPO Plzeňský kraj

Proč SPO?

 

  1. Chceme přímou volbu prezidenta, hejtmanů, primátorů a starostů
  2. Chceme přijetí zákona o prokázání původu příjmů a majetku, a aby byl zabaven majetek získaný nelegálním způsobem
  3. Chceme přijetí zákona o obecném referendu, kde by předmětem všelidového hlasování byly zásadní otázky domácí i zahraniční politiky
Poslední novinky