Evropská unie se v tichosti přejmenovala

05/01/2018 Evropská unie se v tichosti přejmenovala

06.01.2018 www.parlamentnilisty.cz

EU již není ta, do které jsme na základě referenda vstupovali. Naši politici sice formálně vystupují proti některým výrokům a nařízením EU, ale nikdy tak razantně, jako politici EU vůči nám. Referendům o setrvání, je proto legitimní.

Plíživě, jako ta kontrarevoluce, se EU přejmenovala na NFKU – Německo Francouzkou Koloniální Unii. V NFKU poroučí východním zemím jeden, která nepoužívá kosmetiku a druhá, který za ni naopak utrácí statisíce EURO ze státního rozpočtu. 

Z východních zemí se staly kolonie s levnou pracovní silou, a odbytiště nadvýroby západního, zejména v potravinách často podřadného zboží, za ceny stejné, anebo vyšší, než v západních zemích. Uměle vybudované montovny zde byly postaveny zejména pro vysoké zisky nadnárodních monopolů, a také pro to, aby byl důvod dále zvát a posílat do východních zemí pracovníky, ochotné pro nadnárodní monopoly pracovat za nízkou mzdu.

A Koloniální unie ústy svých diktátorů útočí na východní země a poroučí jim, koho musí na svoje území přijmout, za co mají utrácet prostředky z fondů, které milostivě zašle do těchto zemí, aby ničily volnou soutěž a podporovaly měkkými projekty neziskové organizace a korupční lobbisty a politiky. A pokud neposlechneme, tak nás žalují a vyhrožují tresty. Zamlčí při tom, že částka z fondů EU je podstatně nižší, než do EU posíláme, včetně zisků, které díky naší legislativní neschopnosti, anebo benevolenci mocných za něco, od nás získávají a odvážejí do svých mateřských sídel. A to nepočítám finance, které vydáváme na mise, kterých se naše armáda účastní pro mocenské zájmy zejména USA, často pod záminkou boje proti islámským teroristům a také na hranicích Ruska, pod vedením velitelů Bundeswheru.

A naši volení i nevolení (ve výkonném orgánu Evropské komise), buď říkají, že nepřijmeme migranty, a někteří, že je správné je přijímat, ale utajují nám, že přitom jich zde jsou nelegálně a pololegálně desetitisíce, namísto toho, aby tak jako EU na nás, tak i oni podali na EU, Merkelovou, Macrona a další zodpovědné za tento stav žalobu, a na Junckera návrh na jeho odvolání.  Macron a Merkelová ignorují a podporují úmyslně i nečinností nedodržování zákonů a předpisů EU, nedovolené a nelegální překračování hranic, a tím jsou přímo zodpovědní za stovky zavražděných občanů EU. Rovněž za trýznění a znásilňování žen, za no go zones a nesnesitelný život slušných občanů EU v jejich blízkosti, za mnohonásobné zvyšování kriminality, a příživnické vykrádání sociálních systémů a státních rozpočtů.

Pouze servilně předvolebně říkají, že migranty nepřijmeme, že budeme diskutovat s EU, abychom nemuseli být trestáni a platit. Je cesta, jak bránit diktátorskému ponižování našich občanů a likvidaci suverenity naší země. Jednoznačně Bruselu vzkázat, že si o naší zemi budeme rozhodovat sami, že kvóty, ani trest za ně a pokuty nepřijmeme. Jednoznačně odmítnout dotace. Ty jsou pro nás neefektivní, pokřivují hospodářskou soutěž a vedou ke korupci. Určit, že tyto peníze budou účelově a transparentně použity na ochranu našich hranic a hranic Schengenu proti nelegální migraci, a na navracení ekonomických migrantů do zemí, odkud k nám a do dalších států EU přicházejí za lepším a mnohdy bezpracným životem. A pokud se Bruselští šéfové nepoučili z brexitu a dále centralizují svoji moc nařízením DUBLIN IV a vyhrožují, tak čím dříve, tím lépe, je uspořádat referendum o setrvání v EU.

Vladislav Krummer, SPO Plzeňský kraj

Proč SPO?

 

  1. Chceme přímou volbu prezidenta, hejtmanů, primátorů a starostů
  2. Chceme přijetí zákona o prokázání původu příjmů a majetku, a aby byl zabaven majetek získaný nelegálním způsobem
  3. Chceme přijetí zákona o obecném referendu, kde by předmětem všelidového hlasování byly zásadní otázky domácí i zahraniční politiky
Poslední novinky